Haber

Bedelli Askerlik Celp Dönemleri Belli Oldu !

İLK GRUBUN BİLGİLERİ 28 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-Devlet’te ilan edilecek.
İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Bedellide ilk 3 dönemin detayları belirlendi
Bedelli askerlikte celp tarihleri belli oldu mu sorusunun yanıtı Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bedelli askerlikte şu ana kadar başvurularını tamamlayanlar için celp dönemleri belirlendi. Bakanlık, 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerini belirledi. Açıklamada bir uyarıda da bulunuldu. İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile “yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı” Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.
Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-Devlet’te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu’nun 25 ve 45’inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.
 

Asal Tarafından yayınlanan pdfler aşağıdaki gibidir.
Bedelli Celp Muhtemel Durumlar

Celp Takvimi 18.08.2018


 

YÜKÜMLÜLERİN CELP, SEVK VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ SIRASINDA KARSILASABİLECEĞİ
MUHTEMEL DURUMLAR
Durum 1
Bedelli askerlik basvuru ve ödemesini yaparak ödeme dekontunu askerlik subesine teslim eden,
ancak yoklamasını süresi içinde yaptırmayanlar hakkında yapılacak islemler.
Bedelli askerlik kapsamındaki yükümlüler celp dönemleri için belirlenen süreler içinde yoklamalarını
tamamlamadıkları takdirde kapsam dısına çıkarılacaktır.
Durum 2.
Sağlık nedeniyle erteli olanların bedelli askerliğe basvuru hakkı.
Sağlık nedeniyle erteli durumda bulunan yükümlüler askerlik subeleri aracılığıyla bedelli askerlik
basvurularını yapabilirler. Askerlik subelerince basvurular alınacak ve gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Durum 3.
Bedelli askerlik basvurusu yapan sağlık nedeniyle erteli durumda olan yükümlülerin rapor
süresinden önce hastaneye sevk islemi ve temel askerlik eğitimi zamanı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği kapsamında sağlık nedeniyle ertesi yıla bırakma islemi 3 yıla kadar yapılabilir. Rapor bitim
tarihinden 15 gün öncesi olan hastaneye sevk dönemi haricinde baska bir zaman diliminde hastaneye
sevk islemi yapılamaz. Sağlık islemi ile ilgili kesin karar alındığında, sağlık kararına göre yükümlüler
müteakip celp döneminde temel askerlik eğitimine tabii tutulur veya kapsam dısına çıkarılır.
Durum 4.
Bedelli askerlik basvurusu yapan yükümlülerden yoklama veya sevki sırasında sağlık ertelemesi
alanların islemleri.
Bedelli askerlik kapsamında basvuru ve ödeme islemlerini tamamlayan yükümlülerden sağlık nedeniyle
erteleme alanlar sağlık raporlarının bitim tarihi öncesinde sağlık islemlerini tamamlamak üzere askerlik
subelerine müracaat edeceklerdir. Sağlık islemlerinin sonucuna göre bedelli askerlik islemleri devam
ettirilecektir.
Durum 5.
Bedelli askerlik basvurusu yapan yükümlülerden yoklama ve sevki sırasında “Askerliğe Elverisli
Değildir” kararlı rapor alanların islemleri.
Bedelli askerlik basvurusu bulunan yükümlerden Kanun yürürlüğe girdikten sonra yükümlülüklerini
tamamlamadan hakkında “Askerliğe Elverisli Değildir.” raporu verilenler bedelli askerlik hizmeti
kapsamından çıkarılarak talepleri halinde ödemelerini geri alabilirler.
Durum 6.
Cezaevinde iken bedelli askerliğe müracaat edenlerin tahliyeleri sonrasında 21 günlük temel
eğitim islemleri
Yükümlülerin cezaevinden tahliye tarihten itibaren bir ay içinde en yakın Askerlik Subesi Baskanlığına
müracaat etmesi gerekmektedir.
Durum 7.
Denetimli serebestlik kapsamında olanların bedelli askerlik basvuruları.
Yükümlülerin Cumhuriyet Bassavcılıklarından alacağı “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında askere
gitmesinde sakınca yoktur.” ibareli yazı ile askerlik subesine basvurması halinde islemleri yapılacaktır. Aksi
takdirde bu yükümlüler temel eğitimi Denetimli Serbestlik sonrasında yerine getireceklerdir.
Durum 8.
Bedelli askerlik basvurusu yapan yükümlülerden sevk evrakını almasına rağmen belirlenen celp
döneminde birliğe katılıs yapmayanların islemleri.
Bedelli askerlik kapsamındaki yükümlülerden sevk evrakını almasına rağmen yasal mazereti olmaksızın
birliğe katılıs yapmayanlar kapsam dısına çıkarılacaktır.
Durum 9.
Bedelli askerlik basvurusu yapan yükümlülerden belirlenen celp dönemine ait sevk evrakını
almayanların islemleri.
Bedelli askerlik kapsamındaki yükümlülerden belirlenen celp dönemine ait sevk evrakını süresi içinde
almayanlar kapsam dısına çıkarılacaktır.
Durum 10.
Temel eğitim için birliğine sevk edildiği halde belirlenen birliğine zamanında katılıs yapmayanların
islemleri.
Bedelli askerlik kapsamındaki yükümlülerden belirlenen celp dönemi içerisinde birliğine geç katılıs yapanlar
geç katılıs yaptıkları süre kadar geç terhis edilirler.
Durum 11.
Temel askerlik eğitimi sırasında istirahat/hava değisimi alanların askerlik hizmet hesabı islemleri.
Temel askerlik eğitimi sırasında alınan istirahat/hava değisimi raporlarının sadece 2 günü temel askerlik
hizmetinden sayılır.
Durum 12.
Temel askerlik eğitimi sırasında firar edenlerin islemleri.
Bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimi gören yükümlüler de 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu hükümlerine tabiidir. Bu Kanunlar kapsamında adli islemler yapılır.
Durum 13.
Temel askerlik eğitimi sırasında olabilecek disiplinsizlik olayları kapsamında yapılacak islemler.
Bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimi gören yükümlüler de 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Disiplin Kanunu ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu hükümlerine tabiidir. Bu Kanunlar kapsamında
islemleri yapılır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker