Teknoloji

Abd Savunma Sanayi Endüstrisi

Abd Savunma Sanayi Endüstrisi

Kuruluşundan bu yana, Amerikan Savunma sanayi, endüstrinin ulusal güvenlik için kritik niteliği göz önüne alındığında, sıkı düzenlemelerin uygulandığı ABD’nin en önemli sektörlerinden biri olmuştur.

Endüstri için en önemli sorun ihracat kontrol rejimi meselesidir, çünkü ikili kullanım öğelerinin devri ve son model hassas teknolojilerin ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek üçüncü taraflara devredilmesi karmaşık bir şekilde birbiri ile bağlantılıdır.

Silah İhracat Kontrol Yasası

Silah İhracatı Kontrol Yasası 1976 yılında yayınlanıp yürürlüğe konmuştur. Bu yasa ile ABD Başkanına savunma ile ilgili ürün ve hizmetlerin ihracatına yönelik geniş kapsamlı yetkiler verilmiştir.

Mevzuat, ABD’nin savunma ile ilgili ihracat mallarının bir silahlanma yarışına katkıda bulunmaması, kitle imha silahlarının çoğalmasına yol açmaması, askeri bir çatışmayı tetiklememesi ve uluslararası terörizmi desteklememesi gereken ulusal güvenlik ile ilgili hassasiyetleri yansıtmaktadır.

Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği

Bu bağlamda özellikle önemli olan, Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği olup, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nden savunma mallarının ihracatını düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda üçüncü ülkeler tarafından ABD’de üretilen savunma araçlarının yeniden ihraç edilmesini de düzenlemektedir.

Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği, Amerika Birleşik Devletleri Mühimmat Listesi altında bu tür denetimlere tabi tutulacak mal, yazılım ve veri sayısını listeler.

Yönetmelikler, listede yer alan maddelere ek olarak, “ağırlıklı olarak sivil uygulama” olmayan ve askeri amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilen öğeleri de izlemektedir.

Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği, savunma ürünlerinin ihracatçılarının yapacakları ihracattan önce, Devlet Bakanlığı Savunma Ticaret ve Kontrolleri Müdürlüğü’nden lisans almalarını gerektirmektedir.

Ayrıca, yönetmelik bazı ülkelerde savunma ile ilgili malların ihracatının yasaklandığını da saymaktadır.

Reform için Yeni Saikler

Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliğinin dayattığı katı kurallar ve düzenlemeler, Amerika Birleşik Devletleri’nde giderek daha fazla eleştirilmeye başlandı.

Özellikle Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği’nin uyguladığı sıkı düzenlemeler nedeniyle F 35 programı hakkında İngiltere ile yaşanan ihtilaf, ABD Savunma İhracat Kontrol rejiminin arkasındaki zihniyeti koruma değil “korumacılık” olarak nitelendiren yönetmelikle ilgili ciddi eleştirilere yol açmıştır.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların temel sorunu, ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin önündeki engellerdir.

Sektör, büyük bütçelerle ciddi ve uzun dönemli Ar-Ge’ye dayandığından, son teknolojilere yönelik savunma teknolojilerini üretmek için çok taraflı işbirliğine olan ihtiyaç artmaktadır.

Endüstrideki önde gelen aktörler genellikle sektördeki hızlı değişim hızını yakalayamayan yasal değişikliklerin yavaş hızından şikâyet ediyor. Savunma ile ilgili ve ikili kullanım ürünlerinin ihracatı Amerika Birleşik Devletleri Devlet ve Ticaret Departmanları tarafından yönetilmektedir.

Ancak, bazı durumlarda, bu iki bölüm tarafından verilecek gerekli izinler aylar sürebiliyor, bu da sanayide gecikmeler anlamına gelmektedir.

Sonuç

Amerika Birleşik Devletleri savunma endüstrisindeki ihracat kontrol rejimi, hem ABD savunma sanayii hem de ilgili üçüncü taraflar için kritik bir değere sahiptir.

Savunma mallarında ihracat rejimi, Dış Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrollere tabi tutulmakta ve Silah İhracatı Yasası ve Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir.

Bu iki düzenlemenin her ikisi de, hayati öneme sahip teknolojilerin ve ikili kullanım öğelerinin, Birleşik Devletlerin ulusal güvenliğine tehdit oluşturabilecek üçüncü tarafların ellerine geçmesini önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Ancak, bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana uzun bir süre geçti ve bu iki birim ihracat rejiminin denetlenmesiyle görevlendirildi ve Ulusal güvenlik için hayati öneme sahip bu gibi kritik bir endüstrinin düzgün işleyişini sağlamak için kanun yapıcıların bir kısmına bir cevap gerektirmektedir.

Bu nedenle, kanun yapıcıların hassas olması ve sektör temsilcilerinin taleplerine cevap vermesi ve sektördeki en son gelişmelerle mevcut yasa ve yönetmeliklere uyum sağlayacak reformları yapmasının daha iyi olacağı değerlendirilmektedir.

Etiket

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker